NorthTech blev stiftet i 2003 og er en dedikeret, velkonsolideret samarbejdspartner, der leverer forretningskritisk kernekompetence til stat, organisationer og større kommuner. Kort sagt organisationer og myndigheder med behov for at distribuere geografiske data.

Vi har designet løsninger og nøglekomponenter for Kortforsyningen, Vis Stedet, Geodata-info.dk, Vejman.dk og Datafordeleren.

NorthTech trækker på velfunderet kompetence og solid erfaring, som gør os i stand til at levere både specialiseret arkitektur og nøglefærdige løsninger.Vi løser ligeledes opgaver, der fordrer faglig bistand i forbindelse med blandt andet kvalitetssikring og udarbejdelse af detaljeret udbudsmateriale.

NorthTech er blevet kåret som én af Danmarks gazelle-virksomheder.

Sikker og standardiseret distribution af geodata

NorthTech har veletablerede spidskompetencer inden for middleware, særligt inden for distribution af geodata. Vi har den nødvendige ekspertise til udvikling af forretningsstrategisk IT-infrastruktur, herunder:

Vi trækker på 15 års erfaring med IT og geodata fra navnlig stat, finans og telekommunikation. Det gør os i stand til at levere både specialiseret arkitektur og nøglefærdige løsninger.

NorthTech løser ligeledes opgaver med behov for faglig specialistbistand i forbindelse med blandt andet kvalitetssikring og udarbejdelse af detaljeret udbudsmateriale.

NorthTech kurser

Vi tilbyder en række foredrag der kan bruges som "gå hjem"-møder som giver dig og dine medarbejdere inspiration og et hurtigt overblik over interessante emner:

Datadistribution

Julian Hollingbery

Skal vi hoste geodata lokalt, på Datafordeleren eller findes der cloud-baserede løsninger som kan løfte opgaven? Foredraget går rundt om de særlige udfordringer der findes med geodata og hvilke teknologier der findes som kan hjælpe.

1 times varighed. Mulighed for egentlig undervisning af teknisk personale.

INSPIRE, OGC & FOSS4G

Jon Hemmingsen

Hvad er INSPIRE og hvordan ser myndighedsansvaret ud? Hvad betyder INSPIRE for mig og min organisation? Hvad er OGC og hvordan er de i forhold til ISO. Hvordan ser Open Source ud i forhold til geodata og offentlig administration?

1 times varighed. Mulighed for kursus á 4 timers varighed.

Angular 2

Jes Wulfsberg Nielsen

Kom godt i gang med Angular2. I den kaotiske JavaScript-verdern er Angular blevet en de facto standard, fordi det giver en velforstået, modulær opbygning af "single page applications"; brugerflader der virker som programmer snarere end enkeltstående websider. Foredraget giver en introduktion til Angular2 selv og de nært beslægtede teknologier.

1 times varighed. Mulighed for egentlig undervisning af teknisk personale.

Geodata er vel data?

Julian Hollingbery

Hvordan håndterer vi geodata effektivt? Hvilke standardværktøjer findes der, så I slipper for at genopfinde den dybe tallerken? Hvilke faldgruber er der i forhold til såkaldt "almindelige" data?

1 times varighed. Mulighed for egentlig undervisning af teknisk personale.

Konsulenter & fastansatte

Jon Hemmingsen

Hvordan får jeg mest ud af konsulenter? Hvad sker der i samspillet mellem de faste medarbejdere og konsulenterne. Hvordan gennemføres projekter med blandede hold og hvordan sikres det at driften fungerer når eksperterne rejser videre?

1 times varighed. Mulighed for coaching af projektledere.

Hvorfor geodata?

Uanset om man taler GPS-navigation eller motionstjenester, miljødata eller landbrugs drift, by- eller trafikplanlægning, så spiller geodata en stigende rolle for den måde, vores samfund og liv er indrettet på. Efterspørgslen på geodata-funderede tjenester vokser dagligt, og alle er storforbrugere – både enkeltpersoner, myndigheder og virksomheder.

Derfor bliver distributionen af geodata stadig mere centrale for virksomheders og myndigheders virke og for den måde, de opfattes på af borgere og kunder.

Distribution af geodata adskiller sig imidlertid fra distribution af andre datatyper på flere måder, f.eks. ved at stille særlige krav til infrastruktur og båndbredde. For hvor en søgning på Google eksempelvis resulterer én forespørgsel i en database, giver få minutters brug af Google Maps let mere end 4.000 databaseforespørgsler.

Forudsætningen for acceptable svartider og velfungerende tjenester er derfor, at leverandørens infrastruktur optimeres, så geodata behandles og distribueres på den mest effektive måde gennem alle forbindelser og elementer.

Derfor har NorthTech etableret GEOteamwork®, hvor vi har samlet vore erfaringer inden for de særlige specialer, der knytter sig til behandling og distribution af geodata.

GEOteamwork® er en afdeling under NorthTech, hvor vi har samlet vore erfaringer inden for de særlige specialer, der knytter sig til behandling og distribution af geodata.

Afdelingens første produkt er Bifrost, som gør det muligt på detaljeret niveau at begrænse og filtrere adgangen til dine geodata.

Læs mere om Bifrost her

NorthTech ApS

Nørregade 28D, 4. th.
1165 København K
Danmark
+45 40 19 09 73
contact@northtech.dk
CVR 10 12 13 61
CEO
Jon Gregor Hemmingsen
Systemarkitekt
+45 40 19 09 73 • jon@northtech.dk
Partnere
Jes Wulfsberg Nielsen
Front-end arkitekt
+45 22 82 28 28 • jes@northtech.dk
Rolf Wiegand Storgaard
Infrastrukturarkitekt
+45 26 18 86 26 • rolf@northtech.dk
Julian Hollingbery
Geospatial ekspert
+45 61 66 44 75 • julian@northtech.dk
Medarbejdere
Thomas Bornerup
Back-end programmør
+45 93 99 93 94 • thomas@northtech.dk
Rasmus Hjorth
QA-planlægning & -udførsel
+45 42 40 83 94 • rasmus@northtech.dk
Andreas Hald
Front-end programmør & grafisk design
+45 26 70 50 07 • andreas@northtech.dk